Někdy na AVU: Eva Koťátková

03.05.2018 - 07.06.2018
17:00-20.00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 kancelář prorektorky pro umění, vědu a rozvoj, 1. patro hlavní budovy
Praha 7
Czech Republic

Je tomu přibližně deset let, kdy Eva Koťátková absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. V současnosti vystavuje v prestižních světových galeriích na četných kolektivních výstavách, je stálicí velkých mezinárodních přehlídek: za všechny je možné zmínit prezentaci v centrálním pavilónu 55. Benátského bienále (2013) nebo Jakarta bienále v minulém roce. V roce 2017 měla samostatnou výstavu v Haus 21 ve Vídni nebo v Pirelli Hangar Bicocca v Miláně. Ráda pracuje v neobvyklém prostředí a ještě raději se nyní vrací na AVU, kde studovala v letech 2002–2008 v ateliéru Vladimíra
Skrepla.
Studia završila jako intermediální umělkyně, která neváhala využít sochařské postupy, ale i performance a video. Svou tvorbou se vždy obracela k sociálním situacím, zkoumala prostor a systém, v němž jako jednotlivci fungujeme. Zajímají ji naše tělesné a emocionální
stereotypy, rituály každodennosti, jedinečnost každého z nás. V tématu Cesta do školy (2007), který se rozrostl do široce strukturovaného projektu, se Koťátková začala věnovat institucionalizované výchově jako oblasti, která se dotýká nás všech. Vracela se do minulosti, ať už to byla ta socialistická nebo modernistická, aby se pak vždy navrátila zpět do žité současnosti a skrze nejrůznější média a metody odhalovala vrstvu po vrstvě
formotvorné emoce, traumata, situace vyčlenění, útlaku nebo manipulace jedince, normativní vzorce v podobě psaných i nepsaných pravidel.
Téma se promítalo do jejích kreseb, koláží, objektových instalací, videí, kolektivních i individuálních performance. Od roku 2015 se věnuje ohledávání hranice normality a reflexe tohoto tématu v historické i současné perspektivě. Rozsáhlý projekt vyústil dokonce v divadelní představení Justiční vražda Jakoba Mohra, jehož byla Koťátková scénáristkou i režisérkou. V poslední době se Eva Koťátková angažuje v Institutu úzkosti, který založila společně s Edith Jeřábkovou, Zuzanou Blochovou a Barborou Kleinhamplovou, společně analyzují možnosti východisek ze současné celospolečenské epidemie úzkosti a hledají její pozitivní potenciál. Ve své tvorbě se vlastně od počátku Koťátková zabývala průzkumem alternativních postojů a jinakostí uvnitř společnosti, hledala různé neobvyklé i funkční možnosti jak mluvit za ty, kteří jsou z různých důvodů upozaďováni, diskriminováni.
Pro pracovnu prorektorky v 1. patře hlavní budovy AVU připravila soubor prací, které pracují s místností a jejím mobiliářem jako se scénou. Některé předměty zůstávají v roli němých kulis, jiné jsou aktivovány pomocí scénáře nebo drobné intervence a hovoří tak o tělu, které se s těmito předměty dostává do kontaktu, dotváří je, stává se krátkodobě jejich součástí. Tiskárna tak generuje během večera útržkovité výpovědi v první osobě. Na stěnách a v prostoru se objevují fragmenty textu a koláže. Divákovi, který se necítí ve vlastním těle komfortně je zase nabídnuta možnost pokusit se o aspoň dočasnou tranformaci v ptáka podle připraveného audionávodu.
Performativní práce s názvem Becoming a Bird, původně prezentovaná na Jakarta biennále v roce 2017 nám umožňuje podrobit naše těla krátké lekci odučení. Můžeme si tak odpočinout od naučených pohybů i toho, co takové pohyby znamenají. I sednout si v pracovně na židli pak může působit jako zvláštní úkon.

Pavlína Morganová

Na vernisážovém setkání proběhne performance Becoming a Bird.