Dějiny umění II: prohlídka zámku Troja

Ve čtvrtek 9. května místo přednášky navštívíme barokní zámek Troja se zahradou od architekta Jeana Baptiste Matheye s nástěnnými malbami Abrahama Godyna a sochařsky pojednaným schodištěm Jana Jiřího Heermanna. Ideální spojení tramvají z Výstaviště Holešovice na nádraží Holešovice, odtud bus 112 směr Zoologická zahrada odjíždí v 14:42, výstup na zastávce ZOO, kde se setkáme. Začátek společné prohlídky v 15 hodin.
 
Štěpán Vácha