Kognitivní mapovací workshop. Volby a důsledky. Umělecká akademie, umělecký trh, umělecká organizace.

25.05.2018
14:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

Workshop v rámci doprovodného programu v GAVU, ve kterém se představí Kuba Szreder, teoretik působící na
Akademii výtvarných umění ve Varšavě.
 
Kognitivní mapovací workshop.
Volby a důsledky. Umělecká akademie, umělecký trh, umělecká organizace.
 
Pomocí kognitivních mapovacích nástrojů budeme kolektivně identifikovat a mapovat budoucí trajektorie studentů výtvarného umění. Budeme přemýšlet o alternativních způsobech organizování umělecké praxe - jako je trh s uměním, nebo vlastní organizované umělecké iniciativy - nejen jako systémové alternativy, ale také pokud jde o osobní volbu. Cílem bude získání lepšího souboru souřadnic, při současném přehodnocení role akademie na vytváření odlišných ekonomických systémů a jejich organických ideologií.
 
KUBA SZREDER PhD, přednášející na katedře teorie umění na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Svoji práci a výzkum na poli politické ekonomie současné umělecké tvorby kombinuje s interdisciplinárními experimenty, které hybridizují umění dalšími oblastmi života.
 
------------------------------------------
Cognitive Mapping Workshops
Choices and consequences. Art academy, art market, artistic self-organisation.
 
Using cognitive mapping tools, we will collectively identify and map future trajectories of fine art students. We will think about the alternative modes of organising artistic practice – like art market or self-organised art initiatives – not only as systemic alternatives, but also in terms of personal choices. The aim will be to get a better set of coordinates, while rethinking the role of academy in reproducing differing economic systems and their organic ideologies.
 
KUBA SZREDER PhD, lecturer at the department of art theory at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He combines his research into the political economy of contemporary artistic production with interdisciplinary experiments, hybridizing art with other domains of life.