Galerie AVU: výzva na kurátory pro rok 2019-20 a 2020-21

24.10.2018 - 22.11.2018
Galerie AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Akademie výtvarných umění vypisuje výběrové řízení na pozici externího kurátora Galerie AVU

[1.] v akademickém roce 2019—2020
[2.] v akademickém roce 2020—2021

Vybraný kurátor/ka připraví během akademického roku zpravidla 7 třítýdenních výstav:
 minimálně tři budou vybrány z opencallu mezi studenty AVU
 minimálně jedna vznikne ve spolupráci s pedagogem, absolventem nebo doktorandem AVU
 zbylé výstavy budou v režii vybraného kurátora

AVU poskytuje honorář kurátorovi/rce formou dohody o provedení práce 5 000 Kč za jednu výstavu; dále zajišťuje svoz děl, galerijní zázemí, instalaci a deinstalaci ve spolupráci s vystavujícími, propagaci, pozvánku. Každá výstava má rozpočet 10 000 Kč.

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete do 22. listopadu 2018 k rukám Blanky Čermákové (tel.: 220 408 224, e-mail: blanka.cermakova@avu.cz).

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
 informaci, na který akademický rok se kurátor/ka hlásí (je možné se přihlásit na oba současně)
 jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti (elektronicky i v tištěné formě)
 vizi koncepce výstavního programu v rozsahu 1—2 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole Výstavní rada posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru. Termín bude uchazečům oznámen v dostatečném předstihu.

PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
prorektorka pro umění, vědu a rozvoj

V Praze dne 22. 10. 2018