Mázhaus, Novoměstská radnice: Legendy GR2

Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23 Mázhaus
Praha 2
Czech Republic

Počítáme s Vaší přítomností a pokřtěním knihy Šárka Trčková spolu s Vladimírem Kokoliou, Tomášem Vaňkem (rektorem AVU) a Zuzanou Zadrobílkovou (Trigon).