Aula AVU: přednáška architekta Lukase Imhofa - MIDCOMFORT

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

Škola architektury Miroslava Šika při Akademii výtvarných umění v Praze
 
vás zve na přednášku architekta Lukase Imhofa
 
MIDCOMFORT
 
9.11.2018
Aula AVU
U Akademie 4
15.30 – 17-30
 
Midcomfort je znovuobjevením tendence reformní architektury 20. století. Současně je odmítnutím přehnaně oslavované avantgardy a její nereflektované víry v pokrok. Midcomfort čerpá z bohaté tradice pohodlného bydlení a klade potřeby a přání uživatelů do ohniska navrhování. Midcomfort vyšel knižně v nakladatelstvích Ambra a Birkhäuser. 
 
midcomfort.ch
lukasimhof.ch
 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.