Aula AVU: Přednáškový týden na AVU

12.11.2018 - 15.11.2018
14:30-20:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

12.11. 14.30 - 16.00 - Mattia Patti, Ph.D.
Drawing and Painting. Planning and variations of futurist compositions
Within the FUTURAHMA (From Futurism to classicism 1910-1922. Research, Art History and Materials Analysis) project several analysis campaigns have been carried out on futurist artworks, paying particular, but not exclusive attention to those paintings made by the signatories of the 1910 manifestos of Futurist Painting.
Anotace přednášky zde.

12. 11. a 13. 11. 18.30 - 20.00 - doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Jazyk co sémiologický řád, aneb Čím je lingvistika užitečná pro umělce
Logika a formální systémy. Přednáška na ochranu racionality
Anotace přednášek zde.

13. 11. 16.30 - 18.00 - Mgr. Sylva Poláková, Ph. D.
Světelný kinetismus v širší perspektivě
Příspěvek bude zaměřen na domácí historii světelně-kinetické praxe jako umělecké disciplíny, která navázala na několik mediálních trajektorií jako je světelná reklama a osvětlování veřejného městského prostoru, tradice barevné hudby, výpočetní technologie, nová média či koncepty rozšiřující definici pohyblivého obrazu. 
Anotace přednášky zde.

14. 11. 18.30 - 20.00 - prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filosofický ústav Akademie věd ČR)
Fikce, skutečnost a radikální vyprávění
Tématem přednášky bude pojem fikčního světa, vztažený primárně k narativním fikčním textům. Východiskem bude konfrontace dvou způsobů identifikace světa, v němž se odehrává fikční příběh
Anotace přednášky zde.

15. 11. 18.30 - 20.00 - Miroslav Šik, arch. BSA Prof. ETHZ Dr. h. c.
Tendence architektury:
Ensemble
Altneu
Midcomfort

Metoda výuky architektury:
Analogie
Atelier
Realismus

16. 11. 14.00 - 17.00 - PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Páteční procházka začne na schodech hlavní budovy AVU a provede zájemce místy, kde se konala vůbec první česká performance ve veřejném prostoru, klíčové body-artové akce a skončí na Novém Světě, kde v polovině 60. let organizovala první happeningy skupina Aktuální umění. Procházka bude trvat 2−3 hodiny, tramvajenka a pohodlná obuv výhodou.
Anotace procházky zde.

Přednášky se kromě procházky Prahou uskuteční v aule AVU.