Miroslav Šik: Perret

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic