Někdy na AVU: Janka Vidová

06.02.2019 - 31.03.2019
17:00-20:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 kancelář prorektorky pro umění, vědu a rozvoj 1. patro hlavní budovy
Praha 7
Czech Republic

Janka Vidová nastoupila na AVU v porevolučních letech. Nejdříve krátce studovala v ateliéru kresby a objektů Karla Malicha, poté v ateliéru Jitky Svobodové, aby
pak po založení nových médií přešla k Michalu Bielickému. V letech 1991−1998 se skoro výhradně věnovala videotvorbě. Autorčina raná, široce oceňovaná videa,
se vyznačovala minimalismem, experimenty s obrazovým dělením, ale i zájmem o ženskou identitu. Vidová vystavovala na řadě klíčových výstav 90. let, jako bylo
Video – Vidím – Ich Sehe v Domě umění m. Brna (1994), Český obraz elektronický v Mánesu (1994), Náhubek ve Frágnerově galerii (1994), Orbis fictus. Nová média
ve výtvarném umění ve Valdštejnské jízdárně (1995), Jitro kouzelníků? ve Veletržním paláci (1996), Tělo jako důkaz v Muzeu umění Olomouc (1998) nebo Diskurz feminin
v Domě umění města Brna (1998). V roce 1996, kdy končila AVU, se dokonce zúčastnila 23. Bienále v Sao Paulo.
Návrat na AVU po více než dvou desetiletích, kdy její možnosti tvorby fatálně omezovala nemoc, má symbolickou hodnotu. Skrze kresbu se totiž vrací ke svým uměleckým začátkům. V prorektorovně v prvním patře se představí sérií introspektivních kreseb ženských postav. Vyznačují se zralostí a svébytnými malířskými kvalitami, což dokazuje i několik námětů převedených do malby.
Doplňuje je video Remember, na němž Vidová nesoustavně pracovala v posledních deseti letech a pro výstavu na AVU ho dokončila. Vedle autorčiny aktuální tvorby
jsme se rozhodli zařadit i dvě starší, dosud nevystavovaná videa: Jídlo (2004) a Bouře (2008). Ve svých kresbách, obrazech, videích Janka Vidová zachycuje nevyslovitelné
emoce, křehkost vztahů, tíži nejobyčejnějších věcí. Rozechvělé kontury jejích obrazů, ať už jsou to ty pohyblivé nebo kreslené, nám připomínají nejistotu našich vlastních osudů a zranitelnost, s kterou ona sama má nepřeberné zkušenosti.

Pavlína Morganová

Na vernisážovém setkání s autorkou zahraje Lída Forbelská a Jindřich Ptáček.
Výstavu je možné navštívit po předchozí dohodě (pavlina.morganova@avu.cz) nebo zkusit vzít za kliku do 31. 3. 2019.