Aula AVU: Borut Vogelnik - úvodní veřejná přednáška a výzva k účasti ke studiu v AHU

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula AVU
Praha 7
Czech Republic

Ateliéru hostujícího umělce 2019-2020

Skupina IRWIN je známá díky velkorysým malířským instalacím přivlastňujícím si avantgardní umění i jazyk propagandy a také díky několikaletému umělecko-archivnímu projektu East Art Map. Mapa uměleckého dění ve východní Evropě, která vznikla na základě síťového modelu vztahů mezi umělci a umělkyněmi, předložila první celistvý obraz poválečných neo-avantgard v regionu a měla silný mezinárodní ohlas. Skupinu bude reprezentovat jeden z nejagilnějších členů Borut Vogelnik.
Atelierové aktivity IRWIN v Šalounu umožní otevřít dlouhodobější úvahu kolem formulace 
umělecké praxe jako současné avantgardy, pojmenování jejích vztahů k historii, neo-avantgardám i rezistence a kritiky jako výchozího bodu tvorby. Ve vztahu k dobovému fenoménu východoevropského umění bude položena otázka, zda dnes ještě něco charakterizuje post-socialistický horizont, popřípadě v jakých mimoevropských výměnách je zapojen.

Těmto šířeji formulovaným otázkám se bude program hostujícího umělce/umělkyně věnovat spolu se studenty, pedagogy, externisty a napříč ateliéry a dalšími pracovišti AVU v průběhu tří semestrů školních let 2019-2020.

Vít Havránek, Leden 2019 
 

Srdečne zveme na úvodní přednášku člena slovinské umělecké skupiny IRWIN
Boruta Vogelnika, který povede Ateliér hostujícího umělce v letním semestru 2018/2019.
 
Borut Vogelnik

se narodil v roce 1958, žije a pracuje v Lublani.
Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Irwin uměleckého kolektivu Neue Slowenische Kunst (NSK). V současnosti je profesorem na Academy for visual Art v Lublani.

Skupina IRWIN založili v roce 1983 Dušan Mandić (1954), Miran Mohar (1958), Andrej Savski (1961), Roman Uranjek (1961), Borut Vogelnik (1959) a společně s hudební skupinou Laibach a divadelním souborem Gledališče Sester Scipion Nasice, tvořili klíčovou složku kolektivu Neue Slowenische Kunst, který vznikl o rok později v 1984 roce.
Na začátku roku 1990 umělecký kolektiv NSK přetransformoval svoji organizaci na Stát v čase (State in Time), kterého byl Irwin hlavním představitelem a ve kterém chronologicky záznamenával a analyzoval procesy po pádu socializmu v Evropě.
Jedním z jejich klíčových děl je projekt EAST ART MAP - dejiny současného umění ve východní Evropě.

http://www.eastartmap.org/
http://times.nskstate.com/

Úvodní přednáška Boruta Vogelnika se uskuteční dne 14. února 2019 v 18.00 v aule AVU.
Deadline pro podávaní přihlášek je 20. února 2019. 

Stáž v Ateliéru hostujícího umělce je bezplatná pro studenty všech uměleckých škol. Přihlásit na stáž se můžete na studijním oddělení AVU, U Akademie 4, Praha 7.
Pro více informací ohledně stáže v AHU prosím kontaktujte asistenta MgA. Tomáše Džadoně tomas.dzadon@avu.cz tel.: 731 577 153

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/SalounStudio/

 
Šaloun - The Studio of Visiting Artist is inviting to initial lecture by Borut Vogelnik, member of Slovenian art-group IRWIN.

Borut Vogelnik

born 1958 is an artist based in Ljubljana. He is co-founder of artists group Irwin and of the art collective Neue Slovenische Kunst. He is also an associate professor at Academy for visual art in Ljubljana.
The Irwin group was founded in Ljubljana in 1983and consists of Dušan Mandić, born 1954; Miran Mohar, born 1958; Andrej Savski, born 1961; Roman Uranjek, born 1961; and Borut Vogelnik 1959. Irwin , along with music group Laibach and the performance group Gledališče Sester Scipion Nasice, comprises one of the core groups within the artists' collective Neue Slowenische Kunst ( NSK), established in 1984 in the Slovenian republic of the Federal Socialist Republic of Yugoslavia. At the beginning of the 1990s the artistic collective NSK transformed from an organisation to a State in Time, in the framework of which Irwin played the role of protagonist as well as cronologist by analysing and recording the processes which had started in Europe after the fall of socialism. In the project East Art Map they created, together with collaborators, a history of contemporaty art in Eastern Europe.

http://www.eastartmap.org/
http://times.nskstate.com/

The lecture takes place on 14th of February 2019 from 6pm at Aula AVU, U akademie 4, Prague 7.
Applications have to be submitted before 20th of February 2019 at the AVU International Department. 

For more information about the program, please contact the associate assistant
MgA.Tomáš Džadoň, tomas.dzadon@avu.cz, cell.: +420 731 577 153
https://www.facebook.com/SalounStudio/