Umělecký doktorát - Představení doktorského studijního programu na AVU

14.02.2019
16:00-18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

Umělecký doktorát
Představení doktorského studijního programu na AVU
14. února 2019
 
Program:
16.00 – 16:30 úvodní slovo rektora a studijního prorektora AVU, základní informace o přijímacím řízení a studiu v doktorském studijním programu, představení jednotlivých studijních oborů
16:30 – 18:00 konzultace projektů s pedagogy AVU ve vybraných ateliérech a na Katedře teorie a dějin umění
 
Upozornění:
V případě zájmu o konzultace s pedagogy se prosím předem hlaste na e-mailu studijni@seznam.cz nebo tel. čísle 220 408 214.

Důležité termíny přijímacího řízení ke studiu na AVU do akad. roku 2019/2020
28. 2. 2019: Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2019/2020.
E-přihlášku naleznete od 1. 2. 2019 na internetové stránce www.avu.cz.
E-přihlášku je nutno vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení AVU s těmito přílohami:
strukturovaný životopis;
motivační dopis;
úředně ověřené doklady o řádně ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu;
projekt disertační práce (rozsah cca. 6000 znaků, projekt by měl nastínit současný stav bádání k zvolenému tématu, předpokládané dílčí a konečné výstupy disertační práce, specifikovat zvolenou metodologii a uvést existující odbornou literaturu);
portfolio dosavadní umělecké činnosti (zejména soupis výstav, projektů, realizací, návrhů, restaurovaných děl doplněný obrazovou dokumentací) nebo seznam článků, studií, odborných textů, pokud byly publikovány;
doklad o zaplacení poplatku za úřední výkony, který činí 690 Kč.
Portfolio a projekt dodá uchazeč zároveň i v elektronické formě.

  •  

27. 3. 2019: První kolo přijímacího řízení (bez účasti uchazečů)
 
25. 4. 2019: Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola. Druhé kolo přijímacího řízení spočívá v ústním pohovoru, v němž přijímací komise ověřuje motivaci ke studiu v doktorském studijním programu, úroveň znalostí, orientaci v současném stavu oboru a možnosti řešení předloženého projektu.
 
Více informací k přijímacímu řízení naleznete na www.avu.cz – studium – přijímací řízení
S případnými dotazy se obraťte na studijní oddělení:
tel: 220 408 214, 220 408 243
e-mail: studijni@avu.cz