Genderový audit / anketa studentkám a studentům AVU

01.04.2019 - 30.04.2019

Genderový audit napříč školou byl mě přinést odpovědi na otázky, co děláme správně a co je případně nutné zlepšit. Cílem je, aby naše škola byla bezpečným a férovým prostorem pro všechny. V první fázi budou probíhat dotazníková šetření, jak mezi studenty, tak mezi zaměstnanci, následně i osobní rozhovory. Na konci roku 2019 by měl být celý projekt vyhodnocen a přijmuta opatření, která povedou ke zlepšení  situace. Velmi Vás proto prosím o aktivní účast na tomto projektu a o vyplnění anonymního on-line dotazníku, který připravily externí specialistky Mgr. Dita Jahodová a Mgr. Klára Čmolíková Cozlová.
 
https://goo.gl/forms/2GGPT3HLq0VlCMow1
 
Projekt za AVU řeší prorektorka Pavlína Morganová, případě dotazů se na ni neváhejte obrátit.