Aula AVU: Sexuální obtěžování: reálný problém, nebo ideologický strašák?

09.04.2019
17.00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula AVU
Praha 7
Czech Republic

AVU a UMPRUM zvou na veřejnou přednášku
 
Sexuální obtěžování: reálný problém, nebo ideologický strašák?
 
 
Přednáška se koná v úterý 9. 4. 2019 od 17 hodin v Aule AVU
Hlavní budova Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, Praha 7
 
 
Mezi vysokými školami roste počet těch, které přijímají opatření proti sexuálnímu obtěžování. Reagují tím na medializované případy obtěžování a na výzkumy identifikující vysoký podíl studujících, kteří zažili sexuální obtěžování, nebo na požadavky MŠMT, zahraničních partnerských organizací a mezinárodních grantových schémat? Jak sexuální obtěžování definovat, kolika osob se týká a která opatření proti němu jsou funkční?
 
 
Přednášející:
 
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy