Aula AVU: Kolokvium doktorandů

15.04.2019 - 16.04.2019
9:00-15:30
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

KOLOKVIUM DOKTORANDŮ
Aula hlavní budovy AVU, U Akademie 4, Praha 7
15. – 16. 4. 2019
 
15. 4. 2019
Hosté: Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D.; Mgr. art. Andráš Cséfalvay, Ph.D.; Mgr. art. Katarína Hladeková, Ph.D.;  Mgr. Ivana Komanická, Ph.D.; MgA. Marek Meduna, Ph.D.; Mgr. Hana Rousová; MgA. Matěj Smetana, Ph.D.; M. arch. Ing. arch. Mária Topolčanská, Ph.D.; MgA. Štefan Toth, Ph.D.; PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
 
9:00 - 9:30
Doktorandka: MgA. Klára Velíšková 
Školitel: doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
Konzultant: PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.        
Téma disertační práce: Problematika restaurování asijských nástěnných maleb. Využití zjištěných postupů pro restaurování nástěnných maleb a seko v českém prostředí.
 
9:30 - 10:00   
Doktorand: Mgr. et Mgr. Art Jan Kyncl        
Školitel: prof. Petr Siegl        
Konzultant: PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.        
Téma disertační práce: Restaurátorské přístupy při restaurování výtvarných děl sochařských zhotovených z alternativních materiálů v ČR
 
10:00 - 10:30 
Doktorand: Ing. arch. Václav Králíček          
Školitel: prof. Ing. arch. Miroslav Šik, dr. h. c.          
Konzultant: doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.       
Téma disertační práce: Funkční revitalizace a architektonická rehabilitace sakrální památky
 
10:30 - 11:00 
Doktorandka: Mgr. et Mgr. Anežka Bartlová
Školitel: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.               
Téma disertační práce: Výtvarná kritika šedesátých let
 
11:00 - 11:30 
Doktorand: Mgr. Filip Jakš    
Školitel: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.               
Téma disertační práce: Autorská jazyková pozice v experimentální poezii
 
11:30 - 12:00 
Doktorandka: Mgr. et Mgr. Jana Orlová      
Školitelka: PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.             
Téma disertační práce: Česká performance po roce 1989: protipóly nebo průniky?        
13:00 - 13:30 
Doktorand: MgA. Matouš Lipus        
Školitel: ak. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D.        
Konzultantka: PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.       
Téma disertační práce: Možnosti a relevance současné figurální/klasické sochy a jejího začlenění do nově vznikající architektury
 
13:30 - 14:00 
Doktorand: MgA. Marek Škubal       
Školitel: ak. mal. Jiří Petrbok 
Konzultant: Otto M. Urban, Ph.D.    
Téma disertační práce: ARS VERMIBUS - motiv červa a jeho význam v dějinách umění a vizuální kultury/ série scratchboardů Bůh odporných věcí
 
14:00 - 14:30 
Doktorand: MgA. Roman Štětina      
Školitel: doc. MgA. Tomáš Vaněk     
Konzultant: Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D.     
Téma disertační práce: Pozorování a jeho popis
 
14:30 - 15:00 
Doktorand: MgA. Jiří Havlíček          
Školitel: doc. MgA. Tomáš Vaněk     
Konzultant: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.         
Téma disertační práce: Pohyblivý obraz instituce
 
16. 4. 2019     
Hosté: Mgr. Václav Magid; Mgr. Ondřej Buddeus, Ph.D.; MgA. Petr Dub, Ph.D.; MgA. Jakub Hošek; MA. Hana Janečková; MgA. Kateřina Olivová; Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; Mgr.art. Katarína Poliačiková, ArtD.; doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.; doc. akad. soch. Vojtěch Míča            
 
9:00 - 9:30     
Doktorand: MgA. Štěpán Soukup      
Školitel: doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský    
Konzultant: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.         
Téma disertační práce: Nevědomí města - jiná místa (Dýmová hora)
 
9:30 - 10:00   
Doktorandka: MgA. Tamara Moyzesová      
Školitel: doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský    
Konzultant: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.         
Téma disertační práce: ARTIVIZMUS verzus AKTIVIZMUS
 
10:00 - 10:30 
Doktorandka: MgA. Kateřina Strach Tichá   
Školitel: prof. Milan Knížák, Dr. A.    
Konzultant: doc. PhDr. Petr Rezek    
Téma disertační práce: Spirituální symboly v českém výtvarném umění na počátku 21. století
 
10:30 - 11:00 
Doktorand: MgA. Milan Mazúr         
Školitel: MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.           
Konzultant: Mgr. Václav Magid        
Téma disertační práce: Osobní mytologie ve vyprázdněné naraci
 
11:00 - 11:30 
Doktorand: MgA. Petr Šprincl           
Školitel: MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.           
Konzultant: Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D.     
Téma disertační práce: Blue Box_Jon Moritsugu/Cinema of Transgression
 
11:30 - 12:00 
Doktorand: MgA. Viktor Takáč         
Školitel: MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D.           
Konzultant: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.         
Téma disertační práce: Absence obrazu
                       
13:00 - 13:30 
Doktorand: MgA. Jesper James Alvaer        
Školitel: prof. Vladimír Kokolia         
Konzultant: Mgr. Václav Magid        
Téma disertační práce: Ontologies of the Image
 
13:30 - 14:00 
Doktorandka: MgA. Isabela Grosseová        
Školitel: prof. Vladimír Kokolia         
Konzultant: doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.         
Téma disertační práce: Gravitace umělecké kompetence (Neplánované splynutí umění a života: Práce s uměleckou kompetencí tam, kde není obvyklá)
 
14:00 - 14:30 
Doktorand: MgA. Ivars Gravlejs       
Školitel: doc. Vladimír Skrepl
Konzultant: Mgr. Václav Magid        
Téma disertační práce: Příběh klauna
 
 
14:30 - 15:00 
Doktorand: MgA. Aleš Zapletal        
Školitel: doc. Vladimír Skrepl
Konzultant: Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D.     
Téma disertační práce: Animismus a odraz alternativních ontologií v současném umění            
 
www.avu.cz