Kurátorství s radikální empatií - veřejná přednáška Magdaleny Jadwigy Härtelové

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Ateliér Nových médií II
Praha 7
Czech Republic

O bílých zdech, sociálně angažovaném umění, feminismus a úspěšné výstavě.

Magdalena Jadwiga Härtelova, M. A.

Přednáška proběhne v prostorách Ateliéru nových médií II Kateřiny Olivové a Dariny Alster na hlavní budově AVU.

Termín kurátor pochází z latinského curare - pečovat, starat se. Jak a o co ale pečovat v profesi, která neustále balancuje mezi agendami instituce, diváka, umělce, uměleckého díla? Jak určit etiku prezentace uměleckých děl, za co jsme zodpovědní, když umisťujeme díla do prostoru?
V přednášce Kurátorství s radikální empatií představí Magdalena Jadwiga Härtelova, současná kurátorka GAVU, teorii kurátorské péče jako celostní praxe. Probere některé ideologie, které definují současný výstavní prostor a umělecké instituce. Na příkladech bílých zdí, zastoupení umělců, výšky instalace obrazů, alokace rozpočtů, hierarchie instituce a dalších poukáže na více či méně viditelné systémy, které záměrného vylučování a nepřístupnosti. Na rozdílech mezi sympatií a empatií, zviditelňováním a uschopňováním, na teoriích "vycházení" či "škodlivé podpory" Härtelová demonstruje své metodiky kurátorství čerpající z postkoloniální teorie, intersekcionálního a spekulativního feminismu. Jako závěr pak zvažuje, jak by ve světle těchto teorií vypadala výstava považovaná za úspěšnou.
V rámci přednášky Härtelova také představí sérii výstav Poznámka k přístupnosti, která probíhala v GAVU v tomto uplynulém roce.
Přednáška Härtelové se neustále pohybuje mezi teorií a konkrétními příklady z praxe. Vyzývá všechny zúčastněné, aby nebraly nic jako dané a získaly zpět svoji představivost přiškrcenou normativními systémy. Kurátorství s radikální empatií nabízí jasné odpovědi, ale nezjednodušitelná řešení. Znalost teorie není nutná, vůle přemýšlet kriticky a vystoupit sám ze sebe je.
Po přednášce bude následovat diskuze, včetně otevřené debaty o proběhlé sérii Poznámka k přístupnosti.

Härtelova vystudovala současné kurátorství na California College of the Arts v San Francisku, kde také vedla dva galerijní prostory, The Orange Box a The Room. Nyní bydlí v Berlíně. V projektech, které jsou vždy silně komunitně orientované a vycházejí z institucionální kritiky, se věnuje především novým médiím, performanci a sociálně angažovanému umění. Mezi její dlouhodobé projekty patří Navajo Mountain Boarding School Project na Navajo rezervaci v Utahu, mezinárodní Mother Tongue Project s íránskou umělkyní Shaghayegh Cyrous, a Chorus projekt v Anchorage na Aljašce.

Přednáška je zdarma a otevřena veřejnosti. Pro zajištění přístupu pro lidi se sníženou pohyblivostí, prosím, kontaktujte předem blanka.cermakova@avu.cz.