Aula AVU: Keiko Sei - Umění, aktivismus a média: z regionu do regionu versus globálně

13.05.2019
18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

Keiko Sei, Umění, aktivismus a média: z regionu do regionu versus globálně
13. května, 18h, Aula AVU
 
Keiko Sei bude hovořit o souvislostech mezi uměním a aktivismem, o pracovních zkušenostech s mediálními aktivisty a umělci ve východní Evropě a jihovýchodní Asii. Bude komentovat aktuální dění v jihovýchodní Asii a zamyslí se nad tím, jak by se tyto dva regiony mohly propojit prostřednictvím umění a aktivistických projektů.
Keiko Sei je autorka textů, kurátorka a mediální aktivistka. Před odjezdem do Východní Evropy (1988) v Japonsku vedla nezávislou organizaci zaměřenou na video a video art. Po přesídlení do Východní Evropy (Rumunsko, ČR) se zabývala studiem médií, podporou jejich nezávislosti a spolupracovala s nezávislými mediálními aktivisty, novináři a umělci, kteří se spolupodíleli na změnách ve Východní Evropě. Spolupracovala s Ateliérem nových médií AVU a působila na FaVU. V práci v oblasti médií a mediálního aktivismu pokračovala v období po rozpadu Jugoslávie, v regionu Střední Asie a na Kavkaze. Na základě pozvání od barmských aktivistů se rozhodla vrátit do Asie, kde působí dodnes. V Barmě (Myanmar) pomáhala organizovat filmové vzdělávací programy a spoluzaložila první filmový festival - Wattan Film Festival. Svou prací zviditelňuje kreativní aktivismus a to prostřednictvím nejrůznějších výzkumných a uměleckých projektů, textů, vzdělávání a organizaci workshopů.    
 
Mezi její kurátorské projekty patří: “The Media Are With Us! The Role of Television in the Romanian Revolution” International Symposium (Budapest, 1990), "The Age of Nikola Tesla (Osnabrück, 1991), EX-ORIENTE-LUX -- Romanian Video Week (Bucharest, 1993), Eastern Europe TV & Politics (Buffalo New York, 1993), "lantern  magique ~ artistes théques et  nouvelles technologies (Strasbourg, 1998), POLITIK-UM/new Engagement,(Prague, 2002), Re-Designing East, (Stuttgart and Gdansk, 2010, Budapest, 2011), Could Be: High School Special for Media City Seoul (Seoul, 2016), Against Apathy to Politics (Bangkok, 2018).

V současností pracuje na propojení bývalé námořní trasy mezi Okinawou-Taiwanem-Pattani, cílem tohoto projektu je přehodnotit monopol státní moci. Spolupodílela se na přípravě knih Von der Burokratie zur Telekratie, (Ed., Germany), 1990 and Terminal Landscape (Czech Republic, 2003), a psala texty pro knihy a další média po celém světě: Image Forum (Japan), Eureka (Japan), Video Salon (Japan), Mediamatic (Holland), ART & TEXT (Australia), Artlink (Australia), Impulse (Canada), Andere Sinema (Belgium), World Architecture (UK), art press (France), Umelec-Artist (Czech Republic), Vol (South Korea), Prachatai (Thailand) and springerin (Austria).
 
Pracovala jako editorka a koordinátorka (region JV Asie) série publikací pro documenta 12 magazine. Její sbírka video materiálů je součástí sbírky Generali Foundation (Austria).
 
 
ENG
Keiko Sei, Art, Activism and Media: from Region to Region vs. Global
For the AVU presentation, Keiko Sei will talk about the connection between art and activism, her experience of working with media activists and artists in Eastern Europe and Southeast Asia, the current situation of Southeast Asia and how these two regions could connect through art and activism projects.
 
 
Keiko Sei is writer, curator and media activist. She ran an organization for independent video/video art in Japan and worked as a video curator before moving to Eastern Europe in 1988 to research media/independent media in Eastern Europe. There she worked with numerous independent media activists/journalists/artists that contributed to change in Eastern Europe. After the change in the region, she continued to work in the issue of independent media/media activism/media art in the former Yugoslavia in connection to the civil war, as well as wider region in Central Asia and Caucasus. With the request by Burmese activists, she moved to South East Asia to extend her work and research in the farther East. In Burma (Myanmar) she started film education and helped the launch of Watthan Film Festival, the first film festival in the reclusive state. Throughout the career she promotes creative activism through various research and artistic projects, writings, education and workshops.
 
Her curatorial projects include: “The Media Are With Us! The Role of Television in the Romanian Revolution” International Symposium (Budapest, 1990), "The Age of Nikola Tesla (Osnabrück, 1991), EX-ORIENTE-LUX -- Romanian Video Week (Bucharest, 1993), Eastern Europe TV & Politics (Buffalo New York, 1993), "lantern  magique ~ artistes théques et nouvelles technologies (Strasbourg, 1998), POLITIK-UM/new Engagement (Prague, 2002), Re-Designing East, (Stuttgart and Gdansk, 2010, Budapest, 2011), Could Be: High School Special for Media City Seoul (Seoul, 2016), Against Apathy to Politics (Bangkok, 2018).

Currently she works on the reconnection of the former sea-trade route of Okinawa-Taiwan-Pattani: the project aiming at rethinking of the monopoly of state power. Besides books such as Von der Burokratie zur Telekratie, (Ed., Germany), 1990 and Terminal Landscape (Czech Republic, 2003), she has written for publications worldwide include: Image Forum (Japan), Eureka (Japan), Video Salon (Japan), Mediamatic (Holland), ART & TEXT (Australia), Artlink (Australia), Impulse (Canada), Andere Sinema (Belgium), World Architecture (UK), art press (France), Umelec-Artist (Czech Republic), Vol (South Korea), Prachatai (Thailand) and springerin (Austria).

She worked as an editor of documenta 12 magazine and coordinator of Southeast Asia region for documenta 12 magazines project. Her video collection is included in the video collection of Generali Foundation (Austria).