NÁPLAVKA 2019 – SOCHAŘSKÁ 1/2 / ATELIÉRY AVU

NÁPLAVKA 2019 – SOCHAŘSKÁ 1/2 / ATELIÉRY AVU / 
 
JAKUB DOMINEC – ANETA FILIPOVÁ – MARTIN FISCHER – ANNA KRNINSKÁ – DAGMAR MOROVÁ – RADEK SMĚTÁK – TEREZA TRNKOVÁ – BENEDIKT VALENTA – ALEŠ HYNEK VRKOSLAV, 
 
LOĎ (A)VOID v úterý 18. ČERVNA od 18 hodin.
 
Prostory náplavky Rašínova nábřeží a (A)VOID Floating Gallery představí nejnovější práce vytvořené v sochařských ateliérech pražské AVU vedených Vojtěchem Míčou a Lukášem Rittsteinem. V první části výstavy bude představen soubor klauzurních prací, od 9. července dále výběr z letošních diplomových prací a několik děl nedávných absolventů sochařských ateliérů AVU.