Poradní kruh na AVU č.1 "Živiny"

Moderní galerie AVU
Czech Republic

Jako členové ateliéru Grafiky 2 svoláváme speciální setkání. Tématem budou ŽIVINY aneb "co můžeme udělat pro atelier a co atelier může udělat pro nás". Setkání proběhne formou poradního kruhu, který povede Matyáš Grimmich (senior) a Hana Chmelíková (junior).

První ze série setkání se uskuteční v atelieru Grafiky 2 v Moderní galerii AVU a je otevřené všem.

Dostavte se všichni, těšíme se!

Co je poradní kruh?

Poradní kruh (anglicky council) je způsob sdílení zkušeností, emocí a obrazů ve skupině. Je to způsob jak nehierarchicky sdílet různá témata, nacházet společnou cestu (řeč?) a jak sbírat rozdílné pohledy. Praxe poradního kruhu je založena na záměru otevřené komunikace ze srdce a co nejúplnějším naslouchání.

Co chce poradní kruh přinést AVU?

1. Chce být nehierarchickou platformou, kde se lze sejít a komunikovat a to napříč strukturami AVU. Má být možností společného setkávání a komunikace mezi ateliéry, budovami i obory, zároveň i možností, jak zkoumat a pronikat zavedenou strukturou a hierarchií školy.

2. Chce nejen vytvářet prostor pro komunikaci, ale pracovat i s komunikací samotnou.
Měl by se stát základnou i pro témata, které se netýkají přímo studijních nebo institucionálních věcí, ale kde má místo náš umělecký, pracovní i osobní život.
Poradní kruh má vytvořit prostor pro nevědomí instituce.

Poradní kruh by měl být v ideálním případě svolán jednou za měsíc vždy v jiném ateliéru nebo jiné části AVU.