MODEL 1: Hana Sommerová, Iva Jurčeková a Veronika Molíková

Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie 4
Praha 7
Czech Republic