GAVU: Waterlily Lullaby (performance)

19.06.2020
19.00
Galerie AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Waterlily Lullaby je společným projektem dvou mladých autorek Rozy Pogosian a Soyoung Bae. Je prostorovou instalací formující scénu pro performativní akci, jenž se odehraje jako vyvrcholení výstavy. Spolu s performerkami Terezou Holubovou, Katarínou Kadievič a Karolínou Voleskou autorky uvažují o performanci jako o procesuálním dílu spojujícím prvky pohybové improvizace s narativními náznaky a symboly.
Performance se odehrává se v souvztažnosti s prostředím, které autorky v galerii vytvořily.  Nacházíme zde odkazy na život, přírodní nerosty i umělé materiály. Najdeme zde strom, písek, imitaci kamene, umělé vlasy. Jednotlivé prvky spolu komunikují v utišeném dialogu.  Uvědomujeme si, že mezera mezi “přirozeným” a “umělým” existuje pouze v naší mysli. 
 
Materiály a živly, na které odkazují se nachází se v konstelacích a geometrických tvarech, jenž odkazují na alchymické propojení matérií, tvarů a jejich významů. Divák je vyzván, aby bloudil zrakem mezi lidskými těly stávajícími se pohyblivými kameny se zvířecí nevinností a stromovými končetinami; aby hmatem poznal jak se nerosty stávají vitální materialitou a promlouvají k němu skrze svá zjevení; aby se sám stal součástí environmentu, křehkým uzlem v síti vzájemnosti.

Performerky: Katarina Kadijevič, Tereza Holubová, Karolina Voleská, Roza Pogosian