Pavel Kytner: V principech řádu

29.09.2020 - 31.10.2020
Artotéka Opatov, pobočka MKP
Opatovská 1754/14 Praha 1
Czech Republic

Hledat uspořádání ve světě sestaveném z dílčích částí je hlavním tématem Pavla Kytnera. V jeho díle se objevuje nutkání pohroužit se do obyčejných každodenních situací, míst či objektů a nalézat v nich zdánlivě nesouvisející pojítka. Nachází řád v přírodě, ale stejně tak i ve věcech civilních. Opakovatelnost, jakési množení, ve kterém je však onen prvek vždy originální a jedinečný. Nakonec, řád má mnoho podob. Od chaosu, přes ornament až ke struktuře a mnohem dál.