vidět složeným okem: doktorandské kolokvium letos online

Dovolujeme si vás pozvat na online otevřenou konferenci doktorandek a doktorandů AVU Vidět složeným okem – Doktorandské kolokvium 2020, která proběhne v úterý a ve středu 20.­ – 21.října. Pozvání na tento dvoudenní seriál přednášek a diskuzí na různá témata napříč obory (výtvarné disciplíny, architektura a urbanismus, restaurátorství, teorie a dějiny umění), médii a (umělecko)výzkumnými perspektivami je přitom určené nejen všem studentkám a studentům a zaměstnancům Akademie, ale i veřejnosti. Doktorandské kolokvium se koná v mimořádném podzimním termínu náhradou za jeho zrušenou podobu z covidového jara letošního roku.

Kolokvium se koná každý den vždy ve dvou blocích v on-line prostředí. Každý blok má dopolední a odpolední program, doktorandky a doktorandi mají vždy 20 minutovou přednášku, po níž následuje 15 minut debata s panelem. Na přednášky do jednotlivých on-line místností se mohou studenti a zaměstnanci AVU připojit prostřednictvím odkazu níže v přehledovém programu.
 
U zájemkyň a zájemců o program (i jednotlivé přednášky), kteří nejsou z řad studentů a zaměstnanců AVU, prosíme, aby nás kontaktovali do pátku 13.00 na email ondrej.buddeus@avu.cz. POZOR: Do předmětu mailu prosím uveďte „Kolokvium 2020 – blok [sem číslo bloku či bloků, kterých se chcete zúčastnit]“.
 
Program (detailní program s kompletními anotacemi jednotlivých přednášek v přiloženém dokumentu).

Úterý 20. 10. 2020
BLOK 1 (odkaz na připojení pro studenty a zaměstnance AVU zde)
Možnosti odchýlení
9.00-9.40           L. Zein: Dromológia developerského mesta
9.40-10.20         T. Moravec: Krize vize / architektura představ a topografie jejich realizací
10.20-11.00        Epos 257: Nevědomí města – jiná místa
11.00-11.40        M. Havlová: Poločas přeměny – Re(vize) architektury obecně prospěšného bydlení
 
Pokus o znovunahlédnutí
13.00-13.40        L. Gažiová: Romské umění a segregace
13.40-14.20        M. Smutná: Jazyk nerovnosti
14.20-15.00        J. Havlíček: Kroky. Pohyblivý obraz instituce
 
BLOK 2 (odkaz na připojení pro studenty a zaměstnance AVU zde)
Restaurátorské kolokvium
9.00-9.40            L. Kouřilová: Možnosti identifikace falz pomocí současných průzkumových metod
9.40-10.20          Z. Žilková: Technika malby Jana Kupeckého (1666 – 1740)
10.20-11.00        K. Velíšková: Problematika restaurování asijských nástěnných maleb ­– využití zjištěných postupů v českém prostředí
11.00-11.40        J. Kyncl: Restaurování díla Milenci od Vítězslava Jungbauera zhotoveného z PVC – moduritu v roce 1958
 
Středa 21. 10. 2020
 
BLOK 3 (odkaz na připojení pro studenty a zaměstnance AVU zde)
Prchavé obrazy
9.00-9.40            V. Takáč: Remediace jako cesta k absenci obrazu
9.40-10.20          A. Zapletal: Obrazová schémata
10.20-11.00        D. Böhm: Místa kde vznikají nápady
11.00-11.40        J. J. Alvaer: Seeing Through Shortcomings
 
Hledání potenciálů
13.00-13.40        Š. Zahálková: PRINCIPY DIALOGU: Veřejný prostor jako sociální hmota a umění jako nástroj jeho tvárnosti
13.40-14.20        J. B. Sokolová: Formy života a kontúry dvora
14.20-15.00        M. Hájek: Limity představivosti, brána zkušenosti
               
BLOK 4 (odkaz na připojení pro studenty a zaměstnance AVU zde)
Rámce a rámečky
9.10-9.50             I. Gravlejs: Hitlerův knírek
9.50-10.30           M. Mazúr: Absencia ako motív stratégie pri vizuálnej video eseji
10.30-11.10         P. Šprincl: Dokumentární narace v experimentálním filmu
pauza
11.50-12.30         F. Jakš: Jak experimentální básníci mění rámce autorství?
12.30-13. 10        A. Bartlová: Československá sekce AICA jako instituce: komunikace a koordinace
 
 
Pořádá: Doktorská studia AVU / Program uměleckého výzkumu AVU