Dávid Čerťanský: Na cestě / Auf dem Weg

06.09.2021 - 30.09.2021
Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32
Praha 1
Czech Republic

V Goethe-Institutu proběhne v pondělí 6. září od 18:30 hodin vernisáž výstavy malíře Dávida Čerťanského nazvaná Na cestě / Auf dem Weg. Student Akademie výtvarných umění v Praze Dávid Čerťanský se stal v “kovidovém” roce 2020 nositelem ceny prestižní saské nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu. Výstava se koná pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze a bude v Goethe-Institutu k vidění do 30. září.
 
„Cílem německé neziskové Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu je přeshraniční propagace umění a kultury, zejména malby a grafiky, a mimo jiné udělování ceny za umění výtvarným umělcům,” komentuje ředitelka Goethe-Institutu v České republice, Angelika Ridder: „Nezávislá česko-německá porota měla v roce 2020 nelehkou práci a cenu za malířství nakonec udělila nejmladšímu účastníkovi, Dávidu Čerťanskému. Svěží a bezstarostná povaha přihlášených prací, přesahující umělecký mainstream, pravděpodobně nakonec byla rozhodujícím kritériem.“
 
Původem slovenský umělec Dávid Čerťanský (*1998 Levice) studuje od roku 2017 v Ateliéru malířství III. na Akademii výtvarných umění v Praze, do nedávna vedeném Michaelem Rittsteinem. Zájem o práci s barvou nepochybně ovlivnil právě Čerťanského výběr ateliéru v čele s umělcem, jehož celoživotní tvorbě dominuje expresivní barevnost. Čerťanského rozšiřující se rejstřík malířských technik i jejich kombinace úzce spjatá s hledáním nových konceptů v pojetí kompozice jdoucí ruku v ruce s proměnou barevné škály i tematickým minimalizmem, naznačují snahu umělce posouvat se dál, a to především k volnějšímu chápání, a tudíž i překonávání klasického formátu malby.