Den otevřených dveří pro magisterské a doktorské studijní programy

12.11.2021
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří pro magisterské a doktorské studijní programy Akademie výtvarných umění v Praze, který se koná 12. listopadu 2021 kombinovanou formou. 
 

Magisterské studijní programy: 

Oproti původnímu programu se ruší prezentace rektora a studijního prorektora AVU - informace o přijímacím řízení a studiu budou prezentovány online pd 14:00 na Youtube kanálu AVU Stream. Ruší se i plánované prohlídky. 

Prezenčně se uskuteční pouze konzultace domácích prací s pedagogy a pedagožkami AVU ve vybraných ateliérech v čase od 10:00 do 13:00. Konzultace jsou možné jen pro uchazeče a uchazečky, kteří se zaregistrovali přes konzultace.avu.cz. V případě, že jste se nestihli přihlásit a chtěli jste se zúčastnit konzultací, kontaktujte na e-mail asistenta/asistentku daného ateliéru a domluvte se individuálně.

 

Důležité termíny přijímacího řízení ke studiu na AVU v akademickém roce 2022/2023

30. 11. 2021: Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2022/2023
 

 

• E-přihlášku naleznete od 1. 11. 2021 na internetové stránce – www.avu.cz.
• Přihláška se podává pouze elektronicky. Aby byla přihláška akceptována, je k ní nutné nahrát požadované přílohy:
1. Stručný životopis
2. Motivační dopis
3. V případě šestiletého magisterského studia sken maturitního vysvědčení nebo potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v maturitním ročníku. V případě navazujícího magisterského studia sken bakalářského diplomu nebo potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v posledním ročníku v bakalářském studijním programu.
4. Doklad o zaplacení poplatku za úřední výkony, který činí 870 Kč.

1.–9. 1. 2022: Příjem elektronických portfolií do prvního kola přijímacího řízení

10. – 12. 1. 2022: Příjem prací uchazečů do prvního kola přijímacího řízení

17.–19. 1. 2022: První kolo přijímacího řízení – bez účasti uchazečů

31. 1.–3. 2. 2022: Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola. Praktická talentová zkouška probíhá prezenčně v jednotlivých ateliérech AVU.

 

Kontakt na studijní oddělení
S případnými dotazy se obraťte na studijní oddělení:
tel: 220 408 214, 775 893 355 e-mail: studijni@avu.cz

Consultations in English language during The Open Day are available upon a previous agreement with the head of the studio. Attention: Since the classes at Academia of Fine arts are led in the Czech language, an applicant must have the knowledge of the Czech language on the level B1. The B1 certificate is required at the beginning of first year of study.

Doktorské studijní programy: 
Veškeré informace budou prezentovány online 12.11.  od 15:00 na Youtube kanálu AVU Stream. Více informací o doktorském studiu naleznete na https://www.avu.cz/category/avu-menu/studium/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/doktorsk%C3%A9-studium