Předvolební shromáždění s akademickým senátem Akademie výtvarných umění

24.11.2021
9:30
Akademie výtvarných umění v Praze, aula
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Akademický senát Akademie výtvarných umění  v Praze zve všechny své  členy akademické obce na veřejné Předvolební shromáždění s kandidujícími na funkci rektora*ky pro volební období 2022-2026 
 
Jsou jimi:
doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. - prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, vedoucí pracoviště VVP AVU. 
Ing. arch Maria Topolčanská,PhD. – architektka, členka Katedry teorie a dějin umění AVU. 
doc. Mgr. art Dušan Zahoranský - prorektor pro studijní záležitosti, vedoucí pedagog Ateliéru intermédií 2.
 
Debata bude strukturovaná s důrazem na konkrétní a věcné body.

  • Kde se AVU jako instituce nachází? Kam ji chcete nasměrovat v příštích letech? 
  • Jaké konkrétní institucionální kroky hodláte podniknout? (skladba rozpočtu, struktura školy, katedry, ateliérový model, nová pracoviště)
  • Prostory a provoz AVU, kde vidíte nejpalčivější problémy a jak je chcete řešit?
  •  

 
Shromáždění se bude konat na Hlavní budově v aule ve 4.patře a proběhne v souladu s aktuálními vládními nařízeními (prosíme vás o solidaritu a dodržování zásad o bezinfekčnosti a nošení respirátorů).
 
Současně bude diskuze streamovaná, bude možné se připojit online a klást otázky prostřednictvím živého chatu na youtube: https://youtu.be/r3uWT7wqlfk

Následovat bude setkání se zaměstnanci a odbory, link:  
https://youtu.be/6939L0bwXwU