Sedimentace: Eliška Konečná, Maria Nalbantova

27.11.2021 - 18.12.2021
POP-UP Galerie AVU
Křížkovského 1288/10
Praha 3
Czech Republic

Vernisáž: 26.11. 17:00 – 20:00
 
Vystavující umělkyně: Maria Nalbantova, Eliška Konečná
Kurátorka: Veronika Čechová
 
Výstava Sedimentace staví na mezinárodním dialogu dvou výrazných umělkyň mladé generace využívajících principů postupného vrstvení, prohlubování a repetitivního množení významů i fyzických materiálů. Maria Nalbantova, působící v bulharské Sofii, tvoří na pomezí sochy a objektové instalace, s přesahy do multimediální tvorby tam, kde si zpracovávané téma žádá vícevrstevnatou prezentaci. Práce Elišky Konečné jsou typické svou tajnosnubností, ve které zdánlivě přímočará abstrahovaná gesta po delším pozorování odhalují nečekaně hluboké významové vrstvy. Na výstavě Sedimentace se dílo obou autorek potkává v tématu dlouhodobého a pozvolného tvůrčího procesu, který ústí v prezentaci mnohovrstevnatých uměleckých objektů. V případě Marie Nalbantové jde o sérii ručně vyrobených mýdlových bloků, které vznikly v rámci projektu Sucho (Drought, 2021), Eliška Konečná vystavuje několik ze svých trojrozměrných reliéfů čerpající náměty z fluidity vodního živlu a lidských emocí.
 
Eliška Konečná (1992, Dobřichovice, ČR) žije a pracuje v Praze. Její současná práce je založena na snaze zobrazit nedotknutelný mentální prostor a zároveň jen – zdánlivě paradoxně – interpretovat do hmotného světa (a naopak). Toto úsilí souvisí s jejím dlouhodobým zájmem o komunikaci a její hranice. Pracuje s různými médii, v současnosti hlavně se dřevem a textilem.
V roce 2020 absolvovala na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malby), v roce 2018 byla na studijní stáži na Royal Academy of Art v Haagu, Holandsko.
 
Maria Nalbantova (1990, Sofie, Bulharsko) působí v oblasti současného vizuálního umění. Experimentuje s různými médii a technikami jako je kresba, koláž, nalezené objekty, instalace, video a performance. V roce 2015 absolvovala magisterský titul na Národní akademii umění v Sofii, oddělení knižní a tištěné grafiky. Nalbantova je vítězkou ceny BAZA za současné umění pro rok 2020.