Fotografický archiv Akademie výtvarných umění Fotografie Pavla Paula z let 1960-1994

19.01.2022 - 12.02.2022
POP-UP Galerie AVU
Křížkovského 1288/10
Praha 3
Czech Republic

vernisáž 18.1. od 18:00

Zveme na výstavu Fotografický archiv Akademie výtvarných umění: Fotografie Pavla Paula z let 1960-1994 do POP-UP Galerie AVU!
 
Fotograf Pavel Paul (1936) byl zaměstnán na Akademii výtvarných umění mezi lety 1959–2000. Během svého čtyřicetiletého působení na škole vytvořil několik desítek tisíc snímků. Podařilo se mu zdokumentovat oficiální i neformální momenty stejně jako historické i každodenní události Akademie. Celý archiv byl dlouhá léta považován za zničený. Od momentu jeho nalezení v roce 2019 bylo zrestaurováno, zdigitalizováno a identifikováno více jak 12 000 negativů. Prostřednictvím malého zlomku fotografií, které nebyly dosud nikde publikovány ani prezentovány, se bude výstava snažit lineárně odvyprávět příběh nejstarší umělecké školy u nás.  

Kurátorka: Zuzana Krišková

Připomínáme, že je nutné splnit podmínky vstupu odpovídající platným opatřením v souvislosti s Covid-19: návštěvníci jsou povinni po celou dobu návštěvy nosit respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), podmínkou vstupu pro osoby starší dvanácti let je zároveň potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce nebo potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 
POP-UP Galerie AVU je podpořena Magistrátem Hl. m. Prahy a Ministerstvem kultury ČR.

 
Photographer Pavel Paul (1936) was employed at the Academy of Fine Arts between 1959 and 2000. During his forty years at school, he created tens of thousands of photos. He managed to document official and informal moments as well as historical and everyday events of the Academy. His archive was considered destroyed for many years. Since its discovery in 2019, more than 12,000 negatives have been restored, digitized and identified. Through a small fraction of photographs that have not yet been published or presented, the exhibition will try to tell the story of the oldest art school in the Czech Republic in a linear way. Curator: Zuzana Krišková