Sv. Jan Nepomucký, olejomalba na plátně, Stav před restaurováním, Premonstrátský klášter na Strahově