ANKETA AVU 2018

Vážená studentko, 
Vážený studente, 

prosíme, věnujte několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. 

Dotazník věnovaný v několika sekcích různým otázkám studia na AVU je zcela anonymní a jeho výsledky budou zpracovány hromadně, bez možnosti identifikace autora/rky odpovědí. Rádi bychom Vás požádali o otevřené, kritické, nicméně realistické odpovědi, jenom v takovém případě můžeme získat potřebnou zpětnou vazbu.

Většina otázek je formulována jako určité tvrzení, chceme Vás proto požádat, abyste označil/a, do jaké míry souhlasíte s tím, že daná formulace popisuje stav na škole a Vaše zkušenosti se studiem. Uvítáme i další komentáře a návrhy, které mohou přispět k lepší formulaci priorit změn a k zlepšení celkového chodu Akademie. 
Odkaz na anketu AVU 2018 naleznete zde: www.avu.cz/anketa
Sběr dat bude ukončen 30. 6. 2018.
 
Děkujeme za čas strávený vyplněním dotazníku a přejeme Vám úspěšný konec akademického roku a hezké prázdniny.  

Za vedení AVU, 

doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský 
prorektor pro studijní záležitosti