Anketa AVU 2019 - vyplňujte do 21. 7. 2019!!!

Vážená studentko,

Vážený studente,
 
prosíme, věnujte několik minut svého času vyplnění ankety AVU 2019, kterou naleznete v odkazu níže. Anketa je zcela anonymní a její výsledky budou zpracovány hromadně, bez možnosti identifikace autora/rky odpovědí.
Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám úspěšný konec akademického roku a hezké prázdniny.
 
Za vedení AVU,

doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský
prorektor pro studijní záležitosti

 
Anketa AVU 2019 – magisterské studijní programy 
 
Anketa AVU 2019 - doktorský studijní program