AVU je od 11. 3. až do odvolání bezpečnostních opatření proti koronaviru pro studenty uzavřena / As of 11 March, AVU will be closed to students until the security measures against coronavirus are revoked

 
Na základě prohlášení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR bude Akademie výtvarných umění v Praze od 11. 3. až do odvolání bezpečnostních opatření proti koronaviru pro studenty uzavřena.
Aktuální informace o provozu budou zveřejňovány na webových stránkách AVU.

Důležité odkazy:
Aktuální informace a opatření lze sledovat na webu Ministerstva zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
 
Více informací o onemocnění a doporučení v případě přicestování z postižených oblastí lze získat na webu Státního zdravotního ústavu:
http://www.szu.cz/
 
Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106 nebo 725 191 367
 
Infolinka Hygienické stanice hlavního města Prahy ke koronaviru:
773 782 850 a 773 782 856, v provozu denně od 8 do 20 hod
Aktuální informace: http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

...........

In accordance with a resolution by the government of the Czech Republic and the Ministry of Health, the Academy of Fine Arts in Prague will be closed to students as of 11 March until further notice.
Regularly updated information will be published on the AVU website.
Important links:
The Ministry of Health regularly updates information published on its website here:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
 
More information on the disease and recommendations in the event of travelling from an affected region can be obtained from the website of the National Institute of Public Health:
http://www.szu.cz/
 
National Institute of Public Health Nonstop Help Lines:
724 810 106 or 725 191 367
 
Info-line of the City of Prague Health Station:
773 782 850 and 773 782 856, open daily from 8am to 8pm
Current information: http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html