Byly uděleny ceny rektora za akademický rok 2009/10

Cenu rektora za akademický rok 2009/10 získala za svou diplomovou práci Helena Štěrbová z ateliéru Restaurování sochařských děl Petra Siegla. Cenu Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových získala za svou diplomovou práci Domov Terezie Honsová z ateliéru Nová média II Veroniky Bromové. Oběma velmi blahopřejeme! Jejich práce jsou k vidění na výstavě Diplomanti AVU 2010 ve Veletržním paláci do 1. 8. 2010.