Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 3. 6. od 9:30

Jednání proběhně distanční formou prostřednictvím MS Teams na tomto odkazu. Zde také najdete veškeré podklady.

PROGRAM:
1. Schválení zápisu minulého jednání
2. Schválení programu zasedání
3. Výroční zprávy AVU za rok 2019 (VZ o činnosti, VZ o hospodaření)
4. Změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
5. Vyjádření se k návrhu studijního programu Architektonická tvorba pro podání akreditace
6. Nominace studentů hodnotitelů pro Národní akreditační úřad
7. Informace z porady vedení
8. Prostor pro podněty senátorů a senátorek
-->