DU II. - Štěpán Vácha - přednáška se dne 18. dubna nekoná z důvodu účasti přednášejícího na Odborné exkurzi do Severních Čech