DU II. - Štěpán Vácha - v tomto týdnu se konají dvě přednášky; první ve středu 16. května od 13:15 do 14:45 v Moderní galerii a druhá ve čtvrtek v učebně č. 6 v obvyklém čase.