DU II - PhDr. Štěpán Vácha - 12. listopadu se místo přednášky koná komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba na Starém Městě pražském.

Je zde možné spatřit obrazy rudolfínského manýristy Hanse von Aachen, barokních mistrů P. Brandla a V.V. Reinera a v neposlední řadě skvělý náhrobek hraběte Vratislava z Mitrovic se sochami od F. M. Brokofa. sraz je v 15:30 před kostelem sv. Jakuba, Malá Štupardská 6