DU III. - Otto M. Urban - cyklus přednášek bude zahájen 11. října 2018