DU III. Otto M. Urban nabízí poslední zkouškový termín 13. září 14-16:00, kab.č.28