Filozofie umění - opravný termín pro zápočet ze semináře a přednášky v úterý 19.2. od 17:00 v č.28. rzk