FILOZOFIE UMĚNÍ Poslední přednášku a seminář uskutečníme ve středu 9. 5. od 16. 30 u zadní části Sulamit Rahu rzk