GRAFICKÉ TECHNIKY info:

application/pdf iconInfo. 330.31 KB

- povinně volitelný předmět pro všechny ateliéry 2. - 4. roč., 4 hodiny týdně, ZS/LS, zp/zk
Pravidelná výuka: pondělí 10:00 -16:00
 
Termín úvodní hodiny Grafických technik
je v pondělí 8. 10. 2018 v 11.00 hodin v budově Moderní galerie AVU. 
 
 
Pro grafické realizace doporučujeme přinést portfolium v tištěné formě
(flash disk, odkaz na webové stránky) a pracovní oděv.