Grafické techniky v letním semestru 2020/2021 – zahájení výuky 22. 2. 2021

Naplnění předmětu plánujeme jako zkoumání primárních prvků grafiky - forma, matrice, otisk. V jistém smyslu je to návrat k materii a pramenům grafického umění, ke grafice před grafikou. Zdánlivě banální techniky frotáž, slepotisk, monotyp, šablonový tisk, těstový tisk atd.,  které primárně nesloužily ke zmnožení otisků, jsou samy o sobě nosné. Záleží pouze na autorech jakým způsobem je prozkoumají, případně zkombinují.  Práce bude individuální, ke klasifikaci (zkouška) kromě praktické části očekáváme od studentů stručnou rešerši na zvolené techniky a jejich využití ve výtvarném umění.
Prezenční budou pouze individuální konzultace, zapůjčování nářadí a výdej základního materiálu (papír, tiskové barvy).