Grantová soutěž NAVU 2022

Nakladatelství AVU vyhlašuje grantovou soutěž na vydání publikací NAVU 2022.
Uzávěrka přihlašování projektů je 17. května 2021.
Formulář žádosti o dotaci a všeobecné podmínky soutěže jsou vyvěšeny na webových stránkách AVU: Nakladatelství AVU, v sekci Grantová soutěž.
Doba řešení projektu: 1. leden – 31. prosinec 2022.
Žadatelem může být 1 řešitel, nebo více spoluřešitelů / akademických pracovníků a studentů AVU. Každý žadatel může ve vyhlášené soutěži podat nejvýše jednu žádost. Žádosti podané po termínu nebudou přijaty do výběrového řízení.
 
Kontaktní osoba:
Dagmar Svatošová
Výkonná redaktorka NAVU
U Akademie 4, Praha 7, 170 22
tel.: +420 728 266 319
mail: dagmar.svatosova@avu.cz