Grantové řízení pro studenty 5. a 6. ročníků AVU pro 2015

Podporované projekty (grantové okruhy):

I.                    Tvůrčí stipendium
Podpora vzniku uměleckých děl, nákupu tvůrčího materiálu či potřebné techniky nutné pro výrobu či prezentaci uměleckého díla.
II.                  Vydání publikace
Podpora předtiskové přípravy a vytištění katalogů, knih či časopisů s uměleckou tématikou.
III.                Výstavní činnost
Podpora skupinových i individuálních výstav v Čechách a v zahraničí se zaměřením na přední výstavní instituce.
IV.                Jiný výtvarný projekt
Podpora projektů blízkých předchozím kategoriím s posláním realizovat ojedinělý umělecký projekt.
 
Prednaska a pripadna diskuze o grantech se uskutecni pro všechny zajemce 14. 1. v 15.00 v aule AVU.
 
Uzaverka: 18. 2. 2015

Více na blanka.cermakova@avu.cz.