Harmonogram obhajob diplomových prací pro akademický rok 2017/2018 - aktualizováno 7. 6. 2018