Imatrikulace a slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 je zrušeno.