Informace k přijímacímu řízení na Akademii výtvarných umění v Praze

Uzávěrka pro podávání přihlášek do magisterského studia na akademický rok 2021/2022 je 30. 11. 2020, e-přihlášku naleznete od 1. 11. 2020 na internetové stránce – www.avu.cz. Přihláška se podává pouze elektronicky.

Aby byla přihláška akceptována, je k ní nutné nahrát požadované přílohy:
• stručný životopis 
• motivační dopis 
• v případě šestiletého magisterského studia sken maturitního vysvědčení nebo potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v maturitním ročníku, v případě navazujícího magisterského studia sken bakalářského diplomu nebo potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v posledním ročníku v bakalářském studijním programu. 
• Doklad o zaplacení poplatku za úřední výkony, který činí 870 Kč. 

Další důležité termíny:
18. 11.: Konzultační den online
11. – 13. 1. 2021: Příjem prací uchazečů do prvního kola přijímacího řízení.
18. – 20. 1. 2021: První kolo přijímacího řízení – bez účasti uchazečů
1. 2. – 4. 2. 2021: Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola. Praktická talentová zkouška probíhá prezenčně v jednotlivých ateliérech AVU.
 
Upozorňujeme, že kvůli současné pandemii COVID-19 může dojít k posunutí termínů prvního a druhého kola přijímacího řízení na březen-duben 2021. Finální potvrzení případných změn proběhne dne 4. 12. 2020 na www.avu.cz – studium – přijímací řízení.
 
S případnými dotazy se, prosím, obraťte na studijní oddělení:
tel: 220 408 214, 775 893 355
e-mail: studijni@avu.cz
 
 
Konzultace online
V případě zájmu o konzultaci s pedagogy a pedagožkami AVU dne 18. 11. 2020 se, prosím, do 15.11. zaregistrujte na www.konzultace.avu.cz. Konzultace budou probíhat v časech 10:00–12:00 a 13:00–16:00 h; vždy po 20 minutách. V případě, že byste se nestihli přihlásit a chtěli jste se i přesto zúčastnit konzultací, kontaktujte na e-mail asistenta/asistentku daného ateliéru.
 
Consultations in English language during The Open Day are available upon a previous agreement with the head of the studio. Attention: Since the classes at Academia of Fine arts are led in the Czech language, an applicant must have the knowledge of the Czech language on the level B1. The B1 certificate is required at the beginning of first year of study.