JEDNORÁZOVÉ ZMĚNY V MÍSTĚ KONÁNÍ VÝUKY V TÝDNU 2. - 6. BŘEZNA

Změny jsou jednorázové z důvodu instalace nové projekční techniky v prostorách AVU
 
 
ÚTERÝ 3. 3. 2020
Aplikovaná petrologie a petrografie – Chobotnice MG
České barokní sochařství – přednáškový sál, MG
 
STŘEDA 4. 3. 2020
Estetika a filozofie umění – Aula, Hlavní budova AVU
Dějiny umění III. – Aula, Hlavní budova AVU
Úvod do evropské heraldiky – Aula, Hlavní budova AVU
Art in Bohemia – kab.č. 28.,  Hlavní budova AVU
 
ČTVRTEK 5. 3. 2020
Dějiny a teorie umění IV.  – kab.č.28., Hlavní budova AVU
Teorie médií a umění – kab. č. 28., Hlavní budova AVU