Jmenování nových prorektorů Akademie

S účinností od 1. 8. 2010 byli rektorem jmenováni noví prorektoři Akademie. Studijním prorektorem se stal prof. akad. mal. Vladimír Kokolia a zahraničním prorektorem prom. hist. Jiří Ševčík, CSc.