Komise pro Výběrové řízení na obsazení pracovních míst vedoucích pedagogů AVU v Praze

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst – vedoucích pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze.

 

Výběrové komise:

 

1/  Malba, Kresba, Přípravka

 

Předsedkyně :              PhDr. Marie Klimešová

Členové :                     prof. ak. mal. Jiří Lindovský, prof. ak. mal. Jiří Sopko,

                                   prof. Jaroslav Malina, doc. PhDr. Zbyněk Janáček, ak. mal. Jan Merta,

                                   doc. ak. mal. Michael Rittstein

 

2/  Socha

 

Předseda :                   prof. ak. soch. Kurt Gebauer

Členové :                     prof. ak. soch. Michal Gabriel, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.,

                                   prof. ak. soch. Hugo Demartini, prof. ak. soch. rest. Petr Siegl,

                                   PhDr. Jan Kříž, ak. soch. Jiří Kačer

 

3/  Intermediální, Monumentální, Konceptuální tvorba, Nová média, Digilab

 

Předseda :                   doc. Stanislav Zippe

Členové :                     prof. ak. mal. Rudolf Sikora, prof. ak. mal. Aleš Veselý,

                                   prof. ak. mal. Vladimír Kokolia, dr. Jiří Ševčík, CSc.,

            PhDr. Roman Prahl, Mgr. Kamil Nábělek

 

Přísedící za AS AVU: Tomáš Uhnák, Pavel Sterec

 

                                                                                        Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

                                                                                                          rektor